Tidsregistrering

RCP Master giver mulighed for at udarbejde T&A rapporter baseret på hændelseslog importeret fra CSV og XML tekst filer. Medarbejderens arbejdstid (attendance) bliver udregnet i forhold til regler programmet er konfigureret til, ud fra predefinerede arbejdstids kalendere. RCP Master er programmeret i Microsoft .NET og er designet til styresystemerne Windows XP og Vista.

Programmet er specielt egnet til personale afdelingen i mindre og mellemstore virksomheder og sælges med henholdsvis 50, 250 og 250+ medarbejder licenser.

Både enkelt og flerestations versioner er tilgængelige for dette system.

 

 

 

 

Med Roger tidsregistrering får du som bruger et væld af muligheder, da der er taget højde for stort set alle tænkelige ønsker i softwaren. Mulighederne gør systemet til et pålideligt værktøj hvad end opgaven går ud på at begrænse adgangen eller registrere adgangen til området.

Her er en ideel mulighed for at styre personalets forbrug af tid i forbindelse med rygepauser og med "klippekort funktion" kan systemet blandt andet benyttes i forbindelse med boligforeningens vaskerum.

 

 

Egenskaber:

 

• Eksport af rapporter (.pdf, .xls, .doc, og .rpt)

• Eksport af arbejdstids/deltagelses (T&A) rapporter i XML

• Definering af kalenderdage: arbejdsdage, ekstra arbejdsdag, Ferier, fridage, osv.

• Definering af møde og fraværstyper: orlov, uberettiget fravær, frokost pauser, osv.

• Definering af maks. og min. tid af tilstedeværelse (f.eks. maksimal daglig længde på rygepauser, mindste arbejdstid, osv.)

• Ekstra muligheder relateret til forsinket mødetid, tidlig fyraften, registrering af arbejde ud over normal arbejdstid, osv.

• Definering af adgangstyper: indgang, udgang, tilladt udgang osv.

• Definering af software administratorer og privilegier

• Mulighed for ændring og indsættelse af manglende tidsregistreringshændelser og redigering i fravær

• Definering af ferie begrænsninger og rapporterer brug af dette

• Individuel arbejdstids kalendere for den enkelete ansatte - f.eks. varierende arbejdstider, overgangsperioder osv.

• Understøtter betalte og ikke betalte pauser

• Understøtter registrering af overarbejde

• Væld af tilpassede rapporter: medarbejder grupper, medarbejdere, kalendere, ADK-punkter, tidsregistreringshændelser, arbejdstid, orlovsbegrænsninger, Individuel kalender, osv.

• Automatisk udsendelse af individuelle rapporter via e-mail til medarbejderens e-mail

• Administrator aktivitets log

• Gratis opgradering indenfor samme program version

og meget mere...