Teknisk alarm

Din tavse og loyale medarbejder

GD-04 er en GSM fjernkontrolenhed. Den sender SMS’er, ringer op, tænder og slukker for apparater og overvåger. GD-04 kan ikke tale til dig men forstås af alle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styre relæer via mobiltelefon

To udgangsrelæer (X og Y) ”5A/250V”; hver udgang kan bruges som:

 

alt

 

 

 

Tilpassede meddelelsestekster kan indstilles til at skifte til/fra (f.eks. "tænde/slukke lys" og "åbne solpersienner")

Når kommandoen er udført kan denne bekræftes af GD-04K via SMS beskeder. En kontakt aktiveret af SMS-beskeder.

 

alt

 

En tidsstyret kontakt, som kan kontrolleres af mobiltelefon (tidsrum kan indstilles fra 1 s til 10 timer)

 

alt

 

 

Et telefonopkald koster kun opkaldsafgift og kan bruges til åbning af garageporte, døre, låse, tænde lyset osv. Hvert telefonnummer kan tildeles en ”klippekortfunktion”. Det vil sige at du kan tillade en kunde at få adgang til parkeringspladsen 30 gange, hvorefter kortet blokeres. Nye ”klip” kan tildeles med en SMS


Et relæ aktiveret af et telefonopkald. Du kan indstille op til 50 telefonnumre til hvert relæ. Hvis der er et telefonopkald fra et forudindstillet nummer, vil enheden ikke besvare opkaldet, men relæet aktiveres (som aktiveret af SMS eller tidsstyring).

 

 

 

 

alt

Rapportering til en mobiltelefon

De fire indgange (A til D) kan rapportere en aktivering og en deaktivering med en SMS besked, f.eks. “strømsvigt til fryser” og “strøm retableret til fryser”.

 

 

alt

 

Hver SMS rapport kan have op til 30 karakterer.

 

 

alt

alt

 

Hver indgang kan tilknyttes op til 8 telefonnumre for rapporter.

alt

 

GD-04K kan også bekræfte en SMS rapport ved et lydopkald.

 

alt

 

GD-04K kan også tjekke kreditsaldo på et betalingskort og sende en advarsel om lav saldo på SIM-kort.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle funktioner i GD-04K kan programmeres via SMS beskeder fra en mobiltelefon.
“www.david.jablotron.com”. Denne service er gratis.En anden og enkel måde at programmere GD-04K på, er at benytte websiden.